Datasikkerhet

Antall dataangrep mot norske bedrifter og organisasjoner har økt enormt de siste årene og problemene vokser for hvert år. For å beskytte din bedrift mot uønskede hendelser må det iverksettes tiltak for å forhindre at angrepene lykkes.

Norske bedrifter lever i en konstant trusselsituasjon hvor nettkriminalitet er blitt en profesjonell bransje som er kommet for å bli. For å beskytte din bedrift mot uønskede hendelser må det iverksettes tiltak for å forhindre at angrepene lykkes.

Beskytt bedriftens verdier!

Hvordan vi går frem for å øke datasikkerheten i din bedrift:

1

Kartlegging av behov

Vi hjelper deg med å kartlegge dine sikkerhetsbehov, hvilke løsninger du bruker i dag for å avdekker eventuelle feil eller mangler.
2

Sikkerhetsløsninger tilpasset ditt behov

Vi setter opp et forslag tilpasset din bedrift før det implementeres sammen med dere.
3

Opplæring i IT sikkerhet

Vi gjennomfører opplæring av virksomhetens ansatte for å sørge for at de er best mulig rustet til å beskytte bedriften din.
4

Kontinuerlig overvåking

Vi driver kontinuerlig overvåking, og utbedrer stadig svakheter slik at IT-systemene dine er best mulig sikret mot fremtidige trusler og angrep.
5

Gjenoppretting

Dersom du blir utsatt for et angrep er vi kjapt på plass for å sørge for at konsekvensene blir så små som mulig, og gjenopprette til normal tilstand.

Hvem er utsatt for nettkriminalitet?

Opp til 70% av alle cyberangrep er rettet mot små eller mindre bedrifter.

Mindre bedrifter har gjerne færre rutiner og ressurser når det kommer til sikkerhet, mangelen på kunnskap og kompetanse om sikkerhet er en av grunnene til at nettopp disse oftere blir rammet av nettkriminalitet. Faktisk regner man med at opp til 70% av alle cyberangrep er rettet mot små eller mindre bedrifter.

Vi I vestland data mener vi har et ansvar for å bevisstgjøre våre kunder om dette problemet og har stort fokus på opplæring når det kommer til datasikkerhet.

Selv om data-systemene er godt beskyttet er det dessverre ofte menneskelige feil som er den største trusselen.

Et enkelt «klikk» kan være det som skal til for at bedriftens sensitive informasjon kan komme på avveie.

Som en del av sikkerhetspakken gjennomfører vi opplæring av virksomhetens ansatte slik at de blir best mulig rustet til å beskytte bedriften din.

Vi setter opp brannmurer, driver kontinuerlig overvåking, og utbedrer stadig svakheter slik at IT-systemene dine er best mulig sikret mot fremtidige trusler og angrep.

Vi vil at du skal være trygg med dataene dine!

All drifting av data-systemer gjøres lokalt, enten lokalt hos kunder, eller i vårt eget datasenter i Bergen . Vi har fysisk tilgang til datasenteret hele tiden, noe som minsker risikoen og gjøre oss ekstra tilgjengelig og fleksibel overfor deg som kunde.

Har du et spørsmål angående din datasikkerhet?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Image

Adresse:

Vestland Data AS

Liavegen 1

5132 Nyborg

Google Maps

Følg oss på:

  • fab fa-facebook-square
  • fab fa-instagram-square
  • fab fa-linkedin