IT support & sikker IT drift

Vi tar sikkerhet på alvor og hjelper deg med å holde bedriftens nettverk, e-post, brukerkontoer og data sikret mot eventuelle dataangrep. Vi drifter datasystemer uansett om de befinner seg på vårt lokale datasenter, ute hos kunde eller i nettskyen.

Hos oss kjenner du din tekniker ved fornavn, og vi er aldri langt unna.

IT support

Pålitelig og tilgjengelig IT support for å sikre smidig drift og rask løsning på tekniske problemer.

Vi legger vekt på å kjenne våre kunder og deres behov grundig. Hos oss får du ikke bare ekspertise, men også personlig oppfølging, slik at du alltid vet hvem du snakker med.

Uansett hvor stor bedriften din er, kan du stole på at hjelpen kommer raskt. Vi opererer uten kønummer - når du tar kontakt, er vi der for deg.

Vi verdsetter hver eneste kunde og gir like rask assistanse uansett om det er en enkel brukerstøtte eller komplekse systemproblemer.

Hva er IT drift?

IT drift er et samlebegrep for alle nødvendige aktiviteter som kreves for å holde datasystemene dine i drift.

Dette inkluderer å sikre datasikkerheten, administrere infrastrukturen, automatisere prosesser, opprettholde brannmurer, administrere lisenser og gjøre regelmessige oppdateringer. Det innebærer også rådgivning og feilsøking, administrasjon av servere og lagring av data - alt som trengs for å sikre at systemene fungerer optimalt og er tilgjengelige når du trenger dem.

I tillegg til å overvåke og oppdatere datasystemene til en bedrift, holder vi også øye med sikkerhetssystemene deres, serverne og ressursforbruket, slik at vi kan skalere opp eller ned etter behov. Driften inkluderer også sikkerhetskopiering, gjenoppretting av data og håndtering av katastrofer. Disse prosessene er avgjørende for å beskytte mot datatap og for å kunne gjenopprette systemer i tilfelle uforutsette hendelser.

For å kunne diagnostisere og løse problemer som oppstår, er det nødvendig med grundig forståelse av systemene og hvordan de samhandler. Ved å outsource ansvaret for dataene dine til fagfolk, kan potensielle problemer løses raskt og effektivt, ofte før de oppstår.

Fordeler med driftsavtale

Bedrifter med driftsavtale vil ha høy prioritet. Oppstår det problemer er vi raskt på saken for å opprette til normal tilstand.

En driftsavtale gir en stabil og sikker IT drift og trygghet på at alt data utstyr i bedriften blir vedlikehold.

Gjennom kontinuerlig overvåking av hendelser og jevnlige oppdateringer, vil vi kunne fange opp potensielle feil og avvik tidlig, og dermed forhindre eller redusere konsekvensene av hendelsen.

Du får tilgang på høy og oppdatert data kompetanse gjennom rask og tilgjengelig support.

Forutsigbare kostnader og gunstigere timepris enn standard pris.

Ved å overføre deler eller hele data ansvaret til noe som kan det, slipper du å bruke dyrbar tid på å løse problemene selv.

Økt stabilitet og oppetid vil gjøre hverdagen enklere og kan bidra til økt tilfredshet og effektivitet hos deg, dine ansatte og kunder.

Skal vi ta en hyggelig og uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg?

Adresse:

Vestland Data AS

Liavegen 1

5132 Nyborg

Google Maps

Følg oss på:

  • fab fa-facebook-square
  • fab fa-instagram-square
  • fab fa-linkedin